องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ติดต่อ - สอบถาม
 
ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
โทร.037218936   E-mail kokthai_58@hotmail.com
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย    ต่อ 24
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย      ต่อ 12
สำนักปลัด                                      ต่อ 11
หัวหน้าสำนักปลัด                               ต่อ  13
กองการศึกษา                                   ต่อ  14
    กองคลัง                                          ต่อ 15,16
แฟกซ์                                             ต่อ  17
                       กองช่าง                                            ต่อ  18