วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2563
ซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก(มอก.), ตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง, ตู้เหล็กแบบ 2 บาน(มอก.) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างรถแบคโฮขุดฝังกลบบ่อขยะ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก (มอก.), ตู้ล๊อคเกอร์ 18 ช่อง, ตู้เหล็กแบบ 2 บาน (มอก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนสายหนองคล้า - บุยาว (เสริมผิวทางและกลบหลุมบ่อ) บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 6 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าศาลปู่ตาและแยกบ้านนางสมัย ซื่อตรง ไปถึงบริเวณหน้าบ้านนางบุญมา เซียงพึก บ้านโคกมอญ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายสุบิน นาแพง บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกวัชพืชสระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายสุมิตร ซื่อตรง - ลงทุ่งนาหลังวัดสระข่อย บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างร้านอู้อี้ซาวด์ บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าบ้านนายพงษ์ศักดิ์ สามารถ บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง