วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารเลี้ยงเพลพระและเลี้ยงรับรองผู้มาร่วมทำบุญ โครงการทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี ประจำเดือนมกราคม 2567 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน ประจำเดือนมกราคม 2567 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย ประจำเดือนมกราคม 2567 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ ประจำเดือนมกราคม 2567 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสงสว่าง ประจำเดือนมกราคม 2567 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำเดือนมกราคม 2567 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด (อบต.) ประจำเดือนมกราคม 2567 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาการจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา การจัดริ้วขบวน โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โคกไทย คัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง