วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและสารเคมีฉีดพ่นกำจัดยุงและแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โคกไทย คัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
ซื้อเหรียญรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โคกไทย คัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โคกไทย คัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2909 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน กค 6102 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 วัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)