วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อต้นไม้และปุ๋ยคอกโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างเหมาปรับแต่งเตรียมพื้นที่โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ?การทำผ้าบาติก? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ?การทำผ้าบาติก? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อผ้าอ้อมและแผ่นรองซับการขับถ่ายสำหรับผู้ป่วยติดเตียง โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่ด้านสาธารณสุขตำบลโคกไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อไข่ไก่และข้าวหอมมะลิสำหรับผู้ป่วยติดเตียง โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่ด้านสาธารณสุขตำบลโคกไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่ด้านสาธารณสุขตำบลโคกไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง