วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กค 722 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
เช่าเต็นท์ ขนาด 16x18 เมตร พร้อมติดตั้ง โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
ซื้อผ้าถุงและผ้าขาวม้าสำหรับให้ผู้สูงอายุหลังรดน้ำดำหัวในโครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
เสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหน้าบ้านนายเฉลียว แก้วธรรมคุณ - บ้านนางลิ้นจี่ ธรรมโชติ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี กว้าง 3.05 เมตร ยาว 535 เมตร หนา 0.05 เมตร
4  เม.ย. 2567
เสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยปากทางเข้าวัดแสงสว่าง - หน้าวัดแสงสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 505 เมตร หนา 0.05 เมตร
3  เม.ย. 2567
จ้างเหมารถไถแทรคเตอร์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง