วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสงสว่าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ปิดเทอม สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ปิดเทอม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด (อบต.) ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด (อบต.) ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
ซื้อสแลนและวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมห้องน้ำ โครงการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมาเช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุมใช้ในวันพิธีเปิด โครงการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง