วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง เวที เต็นท์และเก้าอี้ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาปรับแต่งพื้นที่โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อต้นไม้ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อเทียนพรรษาพร้อมขาตั้ง และชุดเครื่องไทยธรรม โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (ถวายเทียนพรรษา) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
เหมารถแบคโฮ เพื่อขุดลอกวัชพืชคลองทางขวาง บ้านโคกมอญ หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 16 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 16 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 16 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 16 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสงสว่าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 16 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง