วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮ ปรับพื้นที่รอบสระน้ำ บ้านหนองเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างงานวางท่อประปา บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสงสว่าง จำนวน 4 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย จำนวน 16 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ จำนวน 15 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี จำนวน 16 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน จำนวน 38 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างร้านเบญจมาศ ดอนมอญ (ต่อจากถนน คสล.เดิม) บ้านนหนองเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)