วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ ประจำเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสงสว่าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ตืกคอนกรีต สายสุวินทวงศ์-บ้านโคกพนมดี หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีคัดเลือก
23  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์แบบฉีดหมึก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำพร้อมค่าแรงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างเหมารถแบคโฮ ขนาด PC120 เพื่อขุดปรับพื้นที่ขุดร่องน้ำและวางท่อระบายน้ำ บริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อชุดตรวจโควิด ATK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
พัดลม สำหรับผู้กักตัวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่โรงพยาบาลสนามทวารวดีประชารักษ์ ณ พุทธมณฑลจังหวัดปราจีนบุรี หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
10  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาทำโครงหลังคาคลุมจุดพักขยะ 2 ชุด บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง