วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี ประจำเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย ประจำเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสงสว่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อเต๊นท์ทรงโค้ง ขนาด 5x12 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด (อบต.) ประจำเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อโทรศัพท์มือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนกระจกอาคารพุทธมณฑลจังหวัดปราจีนบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง