วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2564
จ้างงานปรับปรุงพื้นด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสงสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนดินลูกรัง(กลบหลุมบ่อ) และเสริมผิวทาง ซอยบ้านนายสำรวม จูกิม บ้านโคกพนมดี หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนดินลูกรัง(กลบหลุมบ่อ) และเสริมผิวทาง ถนนเรียบคลอง บ้านโคกพนมดี หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอร์รี่รถบรรทุกของเหลว ทะเบียน 81-0912 ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกของเหลว ทะเบียน 81-0912 ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายคำนึง มารวย (ต่อจากถนน คสล.เดิม) บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอนันต์ จันทร์เหลือง บ้านหนองเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองผักปอด บ้านหนองเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายสุมิตร อ่อนหวาน (ต่อจาก คสล.เดิม - แยกถนน ปจ3011) บ้านโป่งตะเคียน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าสำนักสงฆ์สวนป่าคีรี บ้านคีรี หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง