วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป้าคำไพ ยาฮะ (ต่อจาก คสล.เดิม) บ้านโป่งสะเดา หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 23 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 23 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสงสว่าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 23 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 23 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งตะเคียน ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 23 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)UHTสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 23 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด (อบต) ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 23 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดหาอาหารพร้อมน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่จัดสถานที่โครงการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 35 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง