วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในโครงการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 35 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่โครงการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 35 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดหาเต็นท์โครงการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 35 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายคำนึง มารวย (ต่อจากถนน คสล.เดิม) บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังร้านก๋วยเตี๋ยวยายแดง คีรี บ้านคีรี หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่สนิท บ้านหนองตะกวด หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและสารเคมีฉีดพ่นกำจัดยุงและแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องปั๊มน้ำซัมเมอร์สประปา ขนาด 1.5 แรงม้า หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
วัสดุสำนักงานสำนักปลัด
1  ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง(กลบหลุมบ่อ)เสริมผิวทาง สายแยกทางขวาง - ทางแยกไปวัดต้นโพธิ์ บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง