องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]11
2 รายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]9
3 รายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]11
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]10
5 รายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]11
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อมุ้งลวด [ 23 ก.ย. 2562 ]300
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการงานปรับปรุงพื้นด้านห้าและหลัง ศูนย์พัฒนาเด็๋กเล็กบ้านโคกพนมดี หมู่ที่ 7 [ 9 ก.ย. 2562 ]305
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่อเติมหลังคา ด้านหน้า-หลัง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี หมู่ที่ 7 [ 9 ก.ย. 2562 ]351
9 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา โครงการขยายถนนดินลูกรัง ซอยสระประปา บ้านโคกมอญ หมู่ที่ 2 [ 29 ส.ค. 2562 ]313
10 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงห้องสุขาและอ่างล้างมือเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 [ 21 ส.ค. 2562 ]373
11 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงห้องสุขา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสงสว่าง หมู่ที่ 2 [ 21 ส.ค. 2562 ]388
12 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านยายพิศ บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 [ 20 ส.ค. 2562 ]363
13 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยปู่ถนอม จันทร๋ศรีต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 [ 9 ส.ค. 2562 ]320
14 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเลียบ บ้านหนองเกตุ หมู่ที่ 4 [ 9 ส.ค. 2562 ]362
15 ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา โครงการปรับถมดินพื้นที่ด้านหลังอาคารที่ทำการ อบต.โคกไทย [ 22 ก.ค. 2562 ]358
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายถนอม สามเสน บ้านหนองเกตุ หมู่ที่ 5 [ 18 ก.ค. 2562 ]329
17 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย หมุ่ที่ 4 [ 3 ก.ค. 2562 ]324
18 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายคำนึง มารวย บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 [ 28 มิ.ย. 2562 ]277
19 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดร บ้านโป่งสะเดา หมู่ที่ 5 [ 17 มิ.ย. 2562 ]333
20 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ ที่สาธ่ารณประโยชน์ บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 [ 11 มิ.ย. 2562 ]324
 
หน้า 1|2