องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 113 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 12 ก.พ. 2567 ]27
2 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 2 ก.พ. 2567 ]21
3 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 30 ม.ค. 2567 ]5
4 ประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]32
5 ประกาศกำหนดการชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]16
6 ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2566 [ 21 ธ.ค. 2566 ]11
7 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]11
8 ประกาศศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 27 ต.ค. 2566 ]47
9 ประชาสัมพันธ์เปิดรับยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 27 ต.ค. 2566 ]27
10 รายงานผลจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ปรำจำปี 2566 [ 18 ต.ค. 2566 ]47
11 ฐานในการดำเนืนการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนข้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (ครึ่งปีหลัง) [ 29 ก.ย. 2566 ]27
12 หลักเกณฑ์แและวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศง ๒๔๖๗ [ 29 ก.ย. 2566 ]21
13 การกำหนดวันลา มาสาย เพื่อประกอบการพิจรณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนค่าจ้างลูกจ้าประจำ เลื่อนเงินเดือนพนักงานครู และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [ 27 ก.ย. 2566 ]34
14 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปำิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 12 ก.ย. 2566 ]25
15 ประกาศสรุปการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการบริกการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 18 ก.ค. 2566 ]31
16 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เดษตรกรผู้ปลูกข้้าว [ 22 มิ.ย. 2566 ]34
17 ลดภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 15 สำหรับปีภาษี พ.ศ. 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]44
18 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 28 ก.พ. 2566 ]56
19 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 24 ก.พ. 2566 ]53
20 รายงานประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) [ 20 ก.พ. 2566 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6