องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)

    รายละเอียดข่าว

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)

    เอกสารประกอบ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกไทย