องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา ๓ ส. ๑ ป1 (สะอาด สะดวก สบาย ปลอดภัย) ตามนโยบายเน้นหนัก ปี ๒๕๖๕ วาระสำคัญ


กิจกรรมจิตอาสา ๓ ส. ๑ ป1 (สะอาด สะดวก สบาย ปลอดภัย)
ตามนโยบายเน้นหนัก ปี ๒๕๖๕ วาระสำคัญ "ปราจีนบุรี น่าอยู่ ประชาชนมีส่วนร่วม" การดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตามวาระ "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด" โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยพร้อมด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกไทย และกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ได้ทำกิจกรรมดูแลรักษา ทำความสะอาด สถานที่ทำงาน และสถานที่สาธารณะ สำนักปฏิบัติธรรมคีรี ในวันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
2023-06-23
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-04
2023-06-04
2023-05-30
2023-05-19
2023-05-09
2023-04-21
2023-04-13