องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา ๓ ส. ๑ ป1 (สะอาด สะดวก สบาย ปลอดภัย) ตามนโยบายเน้นหนัก ปี ๒๕๖๕ วาระสำคัญ "ปราจีนบุรี น่าอยู่ประชาชนมีส่วนร่วม"


กิจกรรมจิตอาสา ๓ ส. ๑ ป1 (สะอาด สะดวก สบาย ปลอดภัย)
ตามนโยบายเน้นหนัก ปี ๒๕๖๕ วาระสำคัญ "ปราจีนบุรี น่าอยู่ ประชาชนมีส่วนร่วม" การดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตามวาระ "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด" โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยพร้อมด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกไทย ได้ทำกิจกรรมดูแลรักษา ทำความสะอาด สถานที่ทำงาน และสถานที่สาธารณะ สำนักปฏิบัติธรรมคีรี ในวันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
2022-07-08
2022-07-05
2022-06-30
2022-06-07
2022-06-01
2022-05-31
2022-05-30
2022-02-16
2022-02-14
2022-02-09