องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
 


จังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี หน่วยงานภารครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรี จัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน คร้ังท


งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน คร้ังที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ บริเวณโบราณสถานสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
2022-08-22
2022-07-08
2022-07-05
2022-06-30
2022-06-07
2022-06-01
2022-05-31
2022-05-30
2022-02-16
2022-02-14