องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น.

ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่คณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลโคกไทย

โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

2023-05-19
2023-05-09
2023-04-21
2023-04-05
2023-03-31
2023-03-21
2023-03-06
2023-01-18
2022-12-09
2022-08-31