องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น.

ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่คณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลโคกไทย

โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

2022-08-22
2022-07-08
2022-07-05
2022-06-30
2022-06-07
2022-06-01
2022-05-31
2022-05-30
2022-02-16
2022-02-14