องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
 


โครงการ ๙ ถนนสวยด้วยมือเราชาวปราจีนบุรี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕


วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

นายเบิ้ม ฉัตรชูสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

นายปรีดา นกอยู่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ ๙ ถนนสวยด้วยมือเราชาวปราจีนบุรี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน

ณ โบราณสถาณสระแก้ว-สระขวัญ หมู่ที่ ๒ ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

2022-08-22
2022-07-08
2022-07-05
2022-06-30
2022-06-07
2022-06-01
2022-05-31
2022-05-30
2022-02-16
2022-02-14