องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
 


กิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และร่วมลงบันทึกข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และร่วมลงบันทึกข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกพนมดี ร่วมกับ อำเภอ ศรีมโหสถ อสม. รพ.สต.บ้านโคกพนมดี รพ.สต. บ้านหนองเกตุ โรงเรียนบ้านโคกพนมดี โรงเรียนวัดแสงสว่าง โรงเรียนบ้านสระข่อย โรงเรียนโป่งตะเคียน

2022-08-22
2022-07-08
2022-07-05
2022-06-30
2022-06-07
2022-06-01
2022-05-31
2022-05-30
2022-02-16
2022-02-14