องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
 


กิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และร่วมลงบันทึกข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และร่วมลงบันทึกข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกพนมดี ร่วมกับ อำเภอ ศรีมโหสถ อสม. รพ.สต.บ้านโคกพนมดี รพ.สต. บ้านหนองเกตุ โรงเรียนบ้านโคกพนมดี โรงเรียนวัดแสงสว่าง โรงเรียนบ้านสระข่อย โรงเรียนโป่งตะเคียน

2023-05-19
2023-05-09
2023-04-21
2023-04-05
2023-03-31
2023-03-21
2023-03-06
2023-01-18
2022-12-09
2022-08-31