องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา


วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายเบิ้ม ฉัตรชูสิน นายกองค์การบริการส่วนตำบลโคกไทย

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด"

ณ บริเวณโบราณสถานสระมรกต หมู่ที่ ๑

2022-08-22
2022-07-08
2022-07-05
2022-06-30
2022-06-07
2022-06-01
2022-05-31
2022-05-30
2022-02-16
2022-02-14