องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
 


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕


วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

นางสาวจิรภา ทองศิริ นายอำเภอศรีมโหสถ

นายเบิ้ม ฉัตรชูสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

คณะผู้บริหารงาน อบต. / ประธานสภา อบต. / รองประธานสภา อบต. / เลขานุการนายก อบต. / สมาชิกสภา อบต. / และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกไทยเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

2023-05-19
2023-05-09
2023-04-21
2023-04-05
2023-03-31
2023-03-21
2023-03-06
2023-01-18
2022-12-09
2022-08-31