องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
 


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕


วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

นางสาวจิรภา ทองศิริ นายอำเภอศรีมโหสถ

นายเบิ้ม ฉัตรชูสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

คณะผู้บริหารงาน อบต. / ประธานสภา อบต. / รองประธานสภา อบต. / เลขานุการนายก อบต. / สมาชิกสภา อบต. / และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกไทยเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

2023-01-18
2022-08-22
2022-07-08
2022-07-05
2022-06-30
2022-06-07
2022-06-01
2022-05-31
2022-05-30
2022-02-16