องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่นำชุดอุปโภค-บริโภคมอบให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ หมู่ที่1 ถึง หมู่ที่7 ตำบลโคกไทย ร่วมกับ ศูนย์คามิลเลียนฯ


วันที่ 30 และ 31 พฤษภาคม 2566

นำโดย นางสาวจิราภัค ฉัตรชูสิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

นายปรีดา นกอยู่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภาอบต.โคกไทย พนักงานอบต. ร่วมกับ ศูนย์คามิลเลียนฯ ลงพื้นที่นำชุดอุปโภค-บริโภคมอบให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ หมู่ที่1 ถึง หมู่ที่7 ตำบลโคกไทย

2023-12-01
2023-11-03
2023-10-27
2023-10-26
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-23
2023-08-12
2023-08-11
2023-07-17