องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
โทร.037218936   E-mail kokthai_58@hotmail.com
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย    ต่อ 24
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย      ต่อ 12
สำนักปลัด                                      ต่อ 11
หัวหน้าสำนักปลัด                               ต่อ  13
กองการศึกษา                                   ต่อ  14
    กองคลัง                                          ต่อ 15,16
แฟกซ์                                             ต่อ  17
                       กองช่าง                                            ต่อ  18