องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

สินค้าOTOP


ในตำบลโคกไทยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้า OTOPคือ ตะกร้าทางมะพร้าว ของนางบุญเลี้ยง ดอนมอญ บ้านโคกไทย หมู่ที่3