องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกคำให้การยินยอมให้ปลูกสิ่งก่อสร้าง [ 3 พ.ค. 2564 ]182
2 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]308
3 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]305
4 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 มิ.ย. 2563 ]270
5 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 1 มิ.ย. 2563 ]274
6 ใบยืมครุภัณฑ์ [ 1 มิ.ย. 2563 ]310
7 ใบคำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค [ 1 มิ.ย. 2563 ]317
8 ใบคำร้องขอถังยะ [ 1 มิ.ย. 2563 ]306
9 ใบคำร้องแจ้งซ่อม-ติดตั้งระบบไฟฟ้ารายทางสาธารณะ [ 1 มิ.ย. 2563 ]275
10 ใบคำร้องทั่วไป [ 1 มิ.ย. 2563 ]302