องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปรายงานผลการดำเนินงานบริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนในการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) [ 5 ต.ค. 2565 ]1
2 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตประจำปี 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]273
3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ 1 มิ.ย. 2563 ]313
4 คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]292
5 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]297
6 ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2562 [ 16 ม.ค. 2562 ]281
7 ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 6 ธ.ค. 2561 ]498
8 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 3 มี.ค. 2560 ]345
9 แบบฟอร์มร้องเรียนร้องทุกข์ [ 3 มี.ค. 2560 ]316