องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตประจำปี 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]220
2 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ 1 มิ.ย. 2563 ]291
3 คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]267
4 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]264
5 ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2562 [ 16 ม.ค. 2562 ]261
6 ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 6 ธ.ค. 2561 ]473
7 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 3 มี.ค. 2560 ]296
8 แบบฟอร์มร้องเรียนร้องทุกข์ [ 3 มี.ค. 2560 ]288