องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 28 มี.ค. 2565 ]80
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]109
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 11 มี.ค. 2565 ]102
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) [ 11 มี.ค. 2565 ]104
5 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 9 มี.ค. 2565 ]100
6 นโยบายต่อต้านพฤติกรรมอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 7 เม.ย. 2564 ]193
7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]183
8 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]175
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย รอบ ๖ เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]183
10 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 มี.ค. 2564 ]181
11 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 25 มี.ค. 2564 ]186
12 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]247
13 รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [ 18 มิ.ย. 2563 ]275
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]268
15 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินมาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]281
16 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ [ 1 มิ.ย. 2563 ]247
17 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]244
18 ประกาศรายงานผลการดำเนินป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 2 เม.ย. 2563 ]255
19 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 มี.ค. 2563 ]248
20 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤมิชอบ ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2560-2564) [ 7 ธ.ค. 2561 ]448
 
หน้า 1|2