องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 7 ธ.ค. 2565 ]8
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน [ 7 ธ.ค. 2565 ]8
3 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 28 มี.ค. 2565 ]110
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]165
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 11 มี.ค. 2565 ]148
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) [ 11 มี.ค. 2565 ]155
7 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 9 มี.ค. 2565 ]151
8 นโยบายต่อต้านพฤติกรรมอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 7 เม.ย. 2564 ]247
9 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]213
10 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]206
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย รอบ ๖ เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]210
12 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 มี.ค. 2564 ]210
13 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 25 มี.ค. 2564 ]217
14 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]278
15 รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [ 18 มิ.ย. 2563 ]306
16 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]297
17 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินมาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]331
18 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ [ 1 มิ.ย. 2563 ]299
19 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]298
20 ประกาศรายงานผลการดำเนินป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 2 เม.ย. 2563 ]307
 
หน้า 1|2