องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
ประกาศงานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]33
2 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]29
3 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 30 ก.ค. 2564 ]35
4 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]31
5 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 30 เม.ย. 2564 ]37
6 กำหนดสมัยประชุมสภาอง์การยริหารส่วนตำบลโคกไทย สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๔ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 15 มี.ค. 2564 ]34
7 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 25 ก.พ. 2564 ]37
8 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]137
9 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]141
10 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]143
11 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]137
12 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]157
13 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 11 ธ.ค. 2562 ]235
14 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารตำบลโคกไทยสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]234
15 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารตำบลโคกไทยสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]226
16 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย สมัยสามัญประจำปี 2562 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 28 ก.พ. 2562 ]248
17 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารตำบลโคกไทยสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]242
18 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]224