องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล


รายงานการอบรมโครงการหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่

    รายละเอียดข่าว

รายงานการอบรมโครงการหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่

    เอกสารประกอบ

รายงานการอบรมโครงการหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกไทย