องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
รายงานประเมินความพึงพอใจ


รายงานผลการปะเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการปะเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

    เอกสารประกอบ รายงานผลการปะเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกไทย