องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
ประกาศการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการประเภทและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี


คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

    เอกสารประกอบ คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกไทย