องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
เรื่องอื่น ๆ


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ

    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกไทย