องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา


การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    เอกสารประกอบ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกไทย