องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล


การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว

การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ 2564

    เอกสารประกอบ การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกไทย