องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล


ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ครูลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป

    รายละเอียดข่าว

ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ครูลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป

    เอกสารประกอบ ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ครูลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกไทย