องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565    เอกสารประกอบ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกไทย