องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
ประกาศ/คำสั่ง


ประกาศกำหนดจำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล,เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล,เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างและต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศกำหนดจำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล,เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล,เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างและต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ ประกาศกำหนดจำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล,เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล,เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างและต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกไทย