องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)


รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)

    เอกสารประกอบ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกไทย