องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th
 
 
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อมุ้งลวด [ 23 ก.ย. 2562 ]113
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการงานปรับปรุงพื้นด้านห้าและหลัง ศูนย์พัฒนาเด็๋กเล็กบ้านโคกพนมดี หมู่ที่ 7 [ 9 ก.ย. 2562 ]120
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่อเติมหลังคา ด้านหน้า-หลัง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี หมู่ที่ 7 [ 9 ก.ย. 2562 ]111
4 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา โครงการขยายถนนดินลูกรัง ซอยสระประปา บ้านโคกมอญ หมู่ที่ 2 [ 29 ส.ค. 2562 ]124
5 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงห้องสุขาและอ่างล้างมือเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 [ 21 ส.ค. 2562 ]115
6 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงห้องสุขา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสงสว่าง หมู่ที่ 2 [ 21 ส.ค. 2562 ]117
7 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านยายพิศ บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 [ 20 ส.ค. 2562 ]118
8 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยปู่ถนอม จันทร๋ศรีต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 [ 9 ส.ค. 2562 ]109
9 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเลียบ บ้านหนองเกตุ หมู่ที่ 4 [ 9 ส.ค. 2562 ]110
10 ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา โครงการปรับถมดินพื้นที่ด้านหลังอาคารที่ทำการ อบต.โคกไทย [ 22 ก.ค. 2562 ]116
 
หน้า 1|2