องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]7
2 ประชาคมประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 มิ.ย. 2563 ]33
3 ประชุมพนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]34
4 ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกกรอกแบบสำรวจ EIT ในการประเมินคุณภาพแบบโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]36
5 ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในกรอกแบบสำรวจ IIT ในการประเมินคุณภาพแบบโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]30
6 ประชาสัมพันธ์รณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน [ 3 มิ.ย. 2563 ]26
7 10 มาตรการประจำวันป้องกัน COVID-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 1 มิ.ย. 2563 ]43
8 แผนผังแสดงขั้นตอนการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน และภาษีป้าย [ 1 มิ.ย. 2563 ]32
9 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือ [ 1 มิ.ย. 2563 ]25
10 ประชาสัมพันธ์ที่อ่านหนังขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 1 มิ.ย. 2563 ]26
 
หน้า 1|2