องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 22 ต.ค. 2564 ]4
2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 22 ต.ค. 2564 ]2
3 ประกาศชื่อผู้มัสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 22 ต.ค. 2564 ]2
4 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 22 ต.ค. 2564 ]3
5 ประกาศคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและลักษณะต้องห้ามมิให้ไปใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ [ 8 ต.ค. 2564 ]2
6 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 6 ต.ค. 2564 ]10
7 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 6 ต.ค. 2564 ]5
8 ใบรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 6 ต.ค. 2564 ]10
9 หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 6 ต.ค. 2564 ]4
10 ใบรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย [ 6 ต.ค. 2564 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5|6