องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th
 
 


ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกกรอกแบบสำรวจ EIT ในการประเมินคุณภาพแบบโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกกรอกแบบสำรวจ EIT ในการประเมินคุณภาพแบบโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 9 มิ.ย. 2563