องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ปรับเเพิ่ม) [ 8 ม.ค. 2564 ]106
2 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี. 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]69
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]69
4 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]79
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]90
6 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส. 3) [ 21 พ.ค. 2563 ]75
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของกรมธนารักษ์ ประจำปี 2563 [ 29 เม.ย. 2563 ]80
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]97
9 ประกาศการชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 6 พ.ย. 2561 ]228
10 ประกาศการชำระภาษี ประจำปี 2561 [ 3 พ.ย. 2560 ]215
 
หน้า 1|2