องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุดปฏิบัติการจิตอาษาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2563


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุดปฏิบัติการจิตอาษาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2563