องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th
 
 
 


ส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง แต่งกายผ้าไทยเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม


ส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง แต่งกายผ้าไทยเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม