องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th
 
 
 


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" ณ บริเวณสำนักสงฆ์มงคลจันทร์ศรี หมู่ที่ 5 บ้านโป่งตะเคียน ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" ณ บริเวณสำนักสงฆ์มงคลจันทร์ศรี หมู่ที่ 5 บ้านโป่งตะเคียน ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564