องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th
 
 
 


คัดเลือกประธานกรรมการเลือกตั้ง


วันที่ 1 ตุลาคม  2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยประชุมคัดเลือกประธานกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย