องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกคำให้การยินยอมให้ปลูกสิ่งก่อสร้าง [ 3 พ.ค. 2564 ]34
2 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]115
3 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]110
4 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 มิ.ย. 2563 ]111
5 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 1 มิ.ย. 2563 ]121
6 ใบยืมครุภัณฑ์ [ 1 มิ.ย. 2563 ]113
7 ใบคำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค [ 1 มิ.ย. 2563 ]117
8 ใบคำร้องขอถังยะ [ 1 มิ.ย. 2563 ]109
9 ใบคำร้องแจ้งซ่อม-ติดตั้งระบบไฟฟ้ารายทางสาธารณะ [ 1 มิ.ย. 2563 ]111
10 ใบคำร้องทั่วไป [ 1 มิ.ย. 2563 ]116